Úvod » Aktuality » Poděkování Úřadu práce, České školní inspekci a Komenskému za podporu a návštěvu online výuky.
březen
29

V uplynulých dnech jsme organizovali spolu s Úřadem práce města Jilemnice několik online přednášek pro závěrečné ročníky, v kterých našim odlétajícím studentům byly vysvětleny rozumné možnosti jejich přistání. Zazněla motivující slova k rozšiřování kvalifikace s ohledem na aktuální situaci ve světě práce. Studenti byli informováni o statistikách, rizikách nouzového přistání v šedých zónách ekonomiky, v alternativních pracovních smlouvách či o možnosti přistání na samotném úřadu. Byli také informováni o podpůrných programech, o věci sociálního a zdravotního pojištění a jeho povinnosti odvodu a o termínech z toho vyplývajících. Poděkování za profesionální i lidský přístup patří jmenovitě přednášejícím, paní Věře Jetelové a paní Markétě Bílkové.

                Tento týden proběhly také dva inspekční dny, kdy nás navštívila v online prostoru ČŠI. Vzhledem k momentálně nervózní náladě snad celé společnosti jsme obzvláště rádi, že svou přítomností podpořili naše žáky i nás. Za inspirativní podněty děkujeme rovněž jmenovitě paní magistře Jitce Šafaříkové a panu doktoru Vladimíru Píšovi.

                A do třetice, bez falešného sentimentu, patří poděkování Komenskému, že byl a že psal. A že tak můžeme k příležitosti výročí jeho narození a v souvislosti se situací, v které se všichni již dlouho nacházíme, s dovolením vzpomenout a parafrázovat, že také věříme, že vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide!

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz