Úvod » Aktuality » Kyberkriminalita
říjen
16

Na přelomu září a října proběhla v naší škole série přednášek pro všechny žáky prvních ročníků týkající se bezpečného používání internetu. Kapitán Jan Melša z oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství Policie Libereckého kraje vysvětlil žákům skrytá nebezpečí internetu, problematiku používání a zneužívání sociálních sítí a zaměřil se i na poučení žáků ohledně trestněprávní odpovědnosti a postihů za zveřejňování záznamů a informací, kterých by se mohli dopustit. Panu kapitánovi děkujeme a doufáme, že žáci se budou ve virtuálním světě pohybovat bezpečně a zodpovědně.

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz