Úvod » Aktuality » (Imaginární) Požár na DM!
květen
24

Byl podvečer - devátý máj -

večerní máj - byl studia čas.

Vychovatelčin zval do akce hlas...

 

"Hoří!" neslo se chodbami domova mládeže. Jeden by řekl, že se někomu zapálila lýtka, či snad mezi někým přeskočila jiskra, tak jak by se na tomto místě a zvláště pak v květnu - v čase lásky - očekávalo, avšak skutečnost byla diametrálně odlišná. Ohnisko požáru bylo lokalizováno v kuchyňce o patro níže. Oba pedagogičtí pracovníci promptně zareagovali na vyhlášený požár a jali se evakuovat svěřené ovečky před plameny a štiplavým dýmem. Mnozí tak v časové tísni a ohrožení života ihned pobalili to nejcennější, co NEMŮŽE adolescent v žádném případě postrádat - smartphone, notebook, TV, XBOX, apod. - a uchýlili se do bezpečí; George Orwell, Ernest Hemingway, Karel Čapek a jiní klasici však byli vydáni napospas 451 stupňům Fahrenheita.

 

Byť pracovníci pro záchranu učinili vše, co bylo v jejich silách, pět žáků zůstalo uvězněno v hořící budově. Než však mohlo dojít k nejhoršímu možnému scénáři, stateční muži z Vysockého sboru dobrovolných hasičů vstoupili bez sebemenší bázně do plamenů. Všichni byli za velkých ovací a provolávání slávy zachráněni bez výrazné újmy na těle i na duchu. Budova domova mládeže přežila celé POŽÁRNÍ CVIČENÍ bez začouzených stěn - malovat se tedy nemusí. Jediné negativum bylo zaznamenáno u škarohlídů a posměváčků, jimž v závislosti na skutečnosti nebylo do zpěvu písně: "Co ´ste hasiči, co ´ste dělali, že ´ste nám ten domov, domov mládeže shořet nechali. Shořet nechali aj tu klubovnu. My starý mazáci, starý ulejváci musíme domů..."

 

Byť věříme, že nabyté znalosti nebudeme muset aplikovat v praxi, mějme však neustále na paměti, že oheň je sice dobrý sluha, ale také pěkně zlý pán; zvláště je-li to i zároveň nezvaný host.

Požární cvičení

 

Za profesionální jednání, přehlídku požární techniky a zejména za cvičení samotné děkujeme převelice celému Sboru dobrovolných hasičů z Vysokého nad Jizerou.

 

Bc. Ivo Kobr, DiS.

 

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz