Úvod » Aktuality » Odborníci z praxe se zapojují do výuky na naší škole
březen
19

Během měsíce ledna a února navštěvoval naši výuku u logistických nástavbových oborů odborník z praxe p. Josef Chuchlík s dalšími členy svého pracovního kolektivu z DS Logistic, s. r. o. Libštát. Tato společnost se zabývá nákladní dopravou a přepravou sypkých materiálů. Odborník z praxe obohacoval naši výuku svými postřehy z praxe, a to odbornými přednáškami propojenými s diskusí studentů. Byla využita videa, která mohla nastínit, s jakými úskalími se mohou pracovníci v dopravě potýkat v nákladní dopravě.

Chuchlík 1Chuchlík 2

Témata přednášek se prolínala s odbornými předměty Doprava a přeprava, Logistika a Zbožíznalství. Byla zaměřena např. na problematiku nákladní dopravy, logistické řetězce v návaznosti na oborech, kterých se logistika týká. Především byla studentům prezentována činnost logistiky a dopravy v lomě a zemědělství s názornou ukázkou využití technických zemědělských dopravních prostředků. Další témata se týkala např. využití osobní a nákladní dopravy ve světovém měřítku; paliv a jejich ekologičnosti; elektromobility; praktické ukázky firmy Aerotec, která se zabývá oleji a celkově mazacími procesy, apod.

Tyto zajímavosti z praxe zcela určitě obohatily naši výuku a byly velkým přínosem do teorie.

Chuchlík 4Chuchlík 3

 

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz