Úvod » Aktuality » Drogy – nebezpečí a sankce
prosinec
19

Ve středu 12. prosince proběhla v naší škole přednáška o drogách pro žáky vybraných tříd 1., 2., a 3. ročníků. Žáci se dozvěděli o nebezpečích nejznámějších typů drog a především o opatřeních ukládaných mladistvým a trestech ukládaných zletilým v souvislosti s drogami. Za přednášku patří náš velký dík vedoucímu obvodního oddělení Policie ČR v Semilech npor. Jiřímu Ročárkovi, který celé dopoledne žákům přednášel, vysvětloval a odpovídal na jejich dotazy. Doufáme, že žáci pochopili rizika spojená s užíváním drog a devastující vliv drog na duševní i fyzické zdraví a zejména, že výroba, prodej, držení drog a veškeré další činnosti spojené s drogami a sankce za ně tak, jak jsou uvedeny v trestním zákoně, jsou velmi přísné, platí pro všechny a mají sílu ovlivnit celý další život každého jedince. Některé informace byly pro žáky velkým překvapením a věříme, že jim pomohou vyvarovat všeho, čím by poškodili životy své vlastní, tak lidí ve svém okolí.

Drogy 2Dogy 1

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz