Úvod » Aktuality » Projektový den v IQLandii
listopad
28

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se žáci 1. a 2. ročníku oboru Autotronik zúčastnili exkurze do IQLandie v Liberci. Exkurze byla připravena pro žáky na celé dopoledne. Pro žáky byl připraven program, sestavený ze 3 částí. V první části programu žáci navštívili expozici Živly s tematickým pracovním listem. Zde zjišťovali, jak jsou v našem životě důležité základní elementy, jako je slunce, voda, vítr a země. V rámci průzkumu si mohli vyzkoušet různé exponáty a své poznatky zaznamenat do pracovních listů. Ne všechny exponáty však byly funkční. V další části navštívili laboratoř, kde absolvovali laboratorní cvičení s názvem Jaderná energie. Zde pracovali v jednotlivých skupinkách. Vyzkoušeli si pozorovat jednotlivé druhy záření, odhalit základní vlastnosti a proměřit jejich vlastnosti. Své výsledky zaznamenávaly do připravených pracovních listů. V závěru návštěvy se všichni žáci zúčastnili návštěvy Planetária, kde zhlédli film Výprava ke hvězdám. Tento film prezentoval cestu prostorem i časem, zrod, život i zánik hvězd, návštěvu hvězdných systémů, apod.

IQLandie

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz