Úvod » Aktuality » Úniková hra
říjen
26

28. 10. 2018 oslavíme sté výročí vzniku republiky. Můžeme však zároveň říci i 100 let kontinuální existence? Nikoliv! A tento fakt se nám tak stal motivem k realizaci události, která ubytovaným žákům "zábavnou" formou přiblížila období, jež bylo od demokratických idejí 1. republiky na hony vzdálené...

Navštívili jsme s několika odvážlivci únikovou hru, která se odehrávala ve vile, jejíž majitelem byl židovský lékař. Zatímco jsme plně zaměstnávali naše šedé buňky mozkové při luštění šifer, hledání skrýší a v nich obsažených indicií, z reproduktoru jsme poslouchali příběh člověka, jenž se - takřka ze dne na den - stal z váženého občana pouhým číslem v nekonečném seznamu Gestapa.

Po úspěšném dokončení hry se nám hladina dopaminu promptně navrátila do normality a v mysli nám převládla těžká sklíčenost - ten příběh se kdysi SKUTEČNĚ STAL a jeho hlavním aktérem jsem klidně mohl být i JÁ...TY...nebo...ONA!!!

Připomeneme si vznik, mějme však neustále na paměti i ta temná období (nejen) našich dějin; (po)učme se a upřímně si važme nabyté svobody a míru, ve kterém NYNÍ žijeme...

únik2018
 

Bc. Ivo Kobr, DiS.

vychovatel

 

Zpět na výpis


Vladimír Kubrt
vkubrt@iss-vysokenj.cz