Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - rozhodnutí

Vyhlašujeme II. kolo přijímacího řízení pro studijní a učební obory na školní rok 2017/2018 ...kritéria zde

Nabízíme učební obory: Mechanik opravář motorových vozidel, Autolakýrník, Karosář, Optravář lesnických strojů

Nabízíme maturitní obory: Autotronik - čtyřletý, Autotronik - dvouletý, Logistické a finanční služby - dvouletý obor, tříletý dálkový


 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení:

Učební obory:
  1. Učební obor Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 - výsledky zde
  2. Učební obor Autolakýrník 23-61-H/01 - výsledky zde
  3. Učební obor Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 - výsledky zde
Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Studijní obory:
  1. Zkrácený dvouletý studijní obor Autotronik 39-41-L/01 - výsledky zde

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Pro všechny učební obory zveřejníme výsledky  22. 4. 2017
Pro zkrácený studijní obor Autotronik (nástup do třetího ročníku) zveřejníme výsledky 22. 4. 2017
V souladu s paragrafem 36, odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu dne 24. dubna 2017 od 8.00 do 15.00 v ředitelně školy.
 
Pro studijní  čtyřlety obor Autotronik 39-41-L/01 zveřejníme seznam přijatých uchazečů 3. 5. 2017.
Pro studijní  dvouletý obor Logistické a finanční služby 37-42-L/51 zveřejníme seznam přijatých uchazečů 3. 5. 2017.
Výsledky budou zveřejněny v pátek 28. dubna. V souladu s paragrafem 36, odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu dne 2. května 2017 od 8.00 do 15.00 v ředitelně školy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče bude ředitelem školy vydáno dne 3. května 2017 a zasláno účastníkům řízení poštou.

Kritéria I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 ....více zde


 

Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy

Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech autooborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník ) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image