Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení - rozhodnutí
Výsledky IV. kola přijímacího řízení:
studijní obor Autotronik 39-41-L/01  ...  výsledky zde
studijníobor Autotronik 39-41-L/01 zkrácené studium  ...  výsledky zde
učební obor Opravář lesnických strojů 41-56-H/02  ...  výsledky zde
 

 

Seznam přijatých uchazečů:
-pro obor Autotronik 39-41-L/01 - výsledky zde
Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, pouze se zveřejní na našich www stránkách.
-pro obor Logistické a finanční služby 37-42-L/51 - výsledky zde
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč zasláním potvrzovacího e-mailu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, pouze se zveřejní na našich www stránkách.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
Kritéria I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 ....více zde

Výsledky prvního kola přijímacího řízení:

Učební obory:
  1. Učební obor Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 - výsledky zde
  2. Učební obor Autolakýrník 23-61-H/01 - výsledky zde
  3. Učební obor Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 - výsledky zde
Žádáme přijaté žáky o rychlé odevzdání (zaslání) zápisových lístků na sekretariát naší školy. Děkujeme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Studijní obory:
  1. Zkrácený dvouletý studijní obor Autotronik 39-41-L/01 - výsledky zde
Vzetí zápisového lístku zpět
Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy

Přijímáme přihlášky na denní a dálkové studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"
Přihlášky na nástavbové studium ....více zde
Přihlášky na dálkové studium ....více zde

Přihláška na školu pro denní studijní a učební obory - ke stažení zde
Přihláška na školu pro nástavbové obory - ke stažení zde

Ke studiu všech autooborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, Autoklempíř a Autolakýrník ) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

Napište nám:

Váš email:
Zpráva:
Opište z obrázku:
CAPTCHA Image