Úvod » Pro uchazeče » Dálkové studium
Dálkové studium prvního ročníku "Logistické a finanční služby" se pro školní rok 2017/2018 nebude otevírat.
Přihlášeným uchazečům nabízíme možnost nástupu do denního studia.

 

Dálkové studium : LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - tříleté dálkové nástavbové studium

Délka studia:              2 roky - denní nástavbové studium, 3 roky - dálkové studium

Kategorie vzdělání:    Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Způsob ukončení:      Maturitní zkouška

Profil studia:             

žáci se učí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin, navrhovat materiálové a informační toky ve výrobních a zásobovacích řetězcích; seznámí se se zásadami podnikové, výrobní, obchodní a distribuční logistiky. Součástí vzdělání je i ekonomické vzdělání, kde se žáci učí činnostem, které jsou spojeny s chodem podniku – např. účetnictví, marketing, personální agenda, podniková administrativa, apod. Absolventi najdou uplatnění v bankách, pojišťovnách, poštách, dopravních a přepravních společnostech. Tento obor je určen jak pro chlapce, tak pro dívky. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat na vyšších odborných školách obdobného zaměření. Praxe probíhá na smluvních pracovištích reálných podniků.

 

Přihláška na školu pro nástavbové denní a dálkové studium - ke stažení zde