Úvod » Pro studenty » Plán práce školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-2017:

Období školního vyučování :                             

1. pololetí 1. 9. 2016 – 31. 1. 2017
2. pololetí 1. 2. 2017 – 30. 6. 2017

 Prázdniny :                             

Podzimní prázdniny 26. 10. -27. 10. 2016
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 -2. 1. 2017
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
Jarní prázdniny 20. 2. -26. 2. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. -14. 4. 2017
Hlavní prázdniny 1. 7. -1. 9. 2017

Ředitelské volno:

16. 9. 2016
24. a 25. 10. 2016
18.11.2016
dále dle potřeby školy

 

Pedagogické rady:

zahajovací 30. 8. 2016
pedagogická 21. 11. 2016
klasifikační 30. 1. 2017
pedagogická  3. 4. 2017
klasifikační 26. 6. 2017

Schůzky rodičů:

1. pololetí   22. 11. 2016
2. pololetí  4. 4. 2017

Přijímací řízení pro studijní obory:

první kolo:                                                                    12. 4. 2017
druhé kolo 19. 4. 2017

Přijímací zkoušky pro učební obory se nekonají!

Dny otevřených dveří: 

Pátek 11. listopadu 2016 od 8.00 do 17.00 hod - doprovodný program: soutěž "Technikem v autobranži"
Pátek 25. listopadu 2016 od 8.00 do 17.00 hod
Sobota 14. ledna 2017 od 8.00 do 13.00 hod
Sobota18. února 2017 od 8.00 do 13.00 hod
                                      
Maturitní zkoušky - písemná práce z ČJ - společná část: 11 .4. 2017
                                     praktické zkoušky 18. 4. - 28. 4. 2017
                                     didaktické testy a písemné práce –  společná část: 2. 5. - 9. 5. 2017
                                     ústní zkoušky společné části: 16. 5. - 19. 5. 2017                     
                                     ústní zkoušky profilové části: 16. 5. - 19. 5. 2017                       
                                     ( **přesný termín určí ředitelka školy)

Závěrečné zkoušky učebních oborů - červen 2017

Maturitní ples:

Burzy SŠ a výstavy:

 AMOS Jablonec nad Nisou 7. 10. 2016
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Trutnov 21. - 22. 10. 2016
EDUCA 2015 MYJOB Liberec 13. - 15. 10. 2016
BURZA SŠ v Turnově 3. 11. 2016
BURZA ŠKOL „QUO VADIS“ Česká Lípa 2. - 3. 11. 2016

Exkurze: doplněny dle plánu exkurzí

Lyžařský výcvik prvních ročníků a náhradní plnění pro 2. ročníky: bude upřesněno dle sněhových podmínek

Turistický kurz třetích ročníku studijních oborů:  22. 5. - 26. 5. 2017

Změna termínů vyhrazena!